โรงเรียนในโครงการ : ภาคกลาง

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ : 278 ถนนบันไดอิฐ
ตำบล : คลองกระแชง
อำเภอ : เมืองเพชรบุรี
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 76000
โทรศัพท์ : 032425070

โรงเรียนปลายทาง

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 4 บ้านหนองปืนแตก
ตำบล : สองพี่น้อง
อำเภอ : แก่งกระจาน
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 76170
โทรศัพท์ : 032706094

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านอำแพง
ตำบล : อำแพง
อำเภอ : บ้านแพ้ว
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : 74120
โทรศัพท์ : 034883092
โทรสาร : 034883093

โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านบางขะแยง
ตำบล : บางขะแยง
อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12000
โทรศัพท์ : 0-2598-2266
โทรสาร : 02598268