โรงเรียนในโครงการ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนมุกดาหาร

ที่อยู่ : 147 ถนน สมุทรศักดารักษ์
ตำบล : มุกดาหาร
อำเภอ : เมืองมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 49000

โรงเรียนปลายทาง

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ที่อยู่ :   หมู่ที่   12   บ้านหนองฮี
ตำบล :   หนองฮี
อำเภอ :   ปลาปาก
จังหวัด :   นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :   48160

โรงเรียนบ้านกกตูม

ที่อยู่ :   หมู่ที่   1   บ้านกกตูม
ตำบล :   กกตูม
อำเภอ :  ดงหลวง
จังหวัด :  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :  49140

โรงเรียนวัดฤาษีสถิต

ที่อยู่ : หมู่ที่   11   บ้านขาม
ตำบล :    ดอนกอก
อำเภอ :   นาโพธิ์
จังหวัด :   บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31230