โรงเรียนในโครงการ : ภาคเหนือตอนล่าง

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนตากพิทยาคม

ที่อยู่ :   12   ถนนท่าเรือ
ตำบล :   ระแหง
อำเภอ :   เมืองตาก
จังหวัด :   ตาก
รหัสไปรษณีย์ :   63000

โรงเรียนปลายทาง

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

ที่อยู่ :   หมู่ที่   2   บ้านแม่สลิดหลวง
ตำบล :   แม่สอง
อำเภอ :   ท่าสองยาง
จังหวัด :   ตาก
รหัสไปรษณีย์ :   63150

โรงเรียนบ้านหนองแดน

ที่อยู่ :   หมู่ที่   2   บ้านหนองแดน
ตำบล :   โกสัมพี
อำเภอ :  โกสัมพีนคร
จังหวัด :  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :  62000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ :      239 หมู่ที่   19   บ้านแก่งเทิดพระเกียรติ
ตำบล :    เนินเพิ่ม
อำเภอ :   นครไทย
จังหวัด :   พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65120