โรงเรียนในโครงการ : ภาคเหนือตอนบน

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ที่อยู่ : 554 หมู่ที่ 2 ถนนอุตรกิจ
ตำบล : เวียง
อำเภอ : เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000

โรงเรียนปลายทาง

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ที่อยู่ :   186 หมู่ที่ 2
ตำบล :   บ้านแซว
อำเภอ :   เชียงแสน
จังหวัด :   เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :   57150

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ที่อยู่ :   520 หมู่ที่ 2
ตำบล :   เวียง
อำเภอ :   เชียงแสน
จังหวัด :   เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :   57150

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ที่อยู่ :   367 หมู่ 1
ตำบล :   อมก๋อย
อำเภอ :   อมก๋อย
จังหวัด :   เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :   50310