โรงเรียนในโครงการ : ภาคใต้

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 88 ถนนดอนนก
ตำบล : ตลาด
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000

โรงเรียนปลายทาง

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านควนยูง
ตำบล : ขุนทะเล
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84100

โรงเรียนบ้านป่าโอน

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านป่าโอน
ตำบล : เทพา
อำเภอ : เทพา
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90150

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร

ที่อยู่ : หมู่ที่ เขาปีบ บ้านเขาปีบ
ตำบล : ทุ่งตะไคร
อำเภอ : ทุ่งตะโก
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86220