ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2565 กรอกใบสมัครออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.damrong.ac.th